Regulament

Campania "Castiga asistenta rutiera pentru un an"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

„CASTIGA ASISTENTA RUTIERA PENTRU UN AN”

Campanie online

 

Perioada de desfasurare a campaniei: 1 Octombrie 2014 - 1 Decembrie 2014

 

CAPITOLUL 1 - Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei promotionale

1.1.   S.C. Pointer Systems S.R.L. cu sediul in str. Piata Sfantul Stefan nr. 10, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/20212/2008, denumita in continuare “Organizatorul”,  organizeaza concursul, “Castiga asistenta rutiera pentru un an” (“Campania”) in perioada  1 Octombrie 2014 - 1 Decembrie 2014.

1.2.   Scopul Campaniei promotionale „Castiga asistenta rutiera pentru un an” este de a promova serviciile de Asistenta Rutiera in randul posesorilor de autovehicule si familiarizarea acestora cu serviciile de Asistenta oferindu-le suport, sprijin si solutii atunci cand acestia se confrunta cu situatii mai putin placute în urma unor incidente neprevazute.

1.3.   Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a campaniei pe pagina de internet http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/regulament-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an

1.4.   Participantii la concurs se obliga sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din concurs, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta regulile prezentului Regulament sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de inscriere in extragerea premiilor.

1.5.   In cazul in care pe parcursul derularii Campaniei, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de inscriere in Campanie, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze extragerea, si/sau sa prelungeasca perioada de derulare a acestuia, fara o notificare prealabila a acestor modificari.

1.6.   Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea lui pe pagina http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/regulament-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an a OrganizatoruluiOrganizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa 15 zile de la data anuntului prealabil de prezentare a acestora pe pagina http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/regulament-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an

1.7.   Participarea la Campanie presupune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

1.8.   In urma exprimarii dorintei de participare la Campanie, nu se impune nicio cheltuiala suplimentara participantilor, exceptie fiind contravaloarea tarifelor de telefon normale pentru aflarea modalitatilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul.

1.9.  Campania nu este sponsorizata, asociata, administrata si nu are nicio legatura cu alta societate economica, exceptand organizatorul SC Pointer Systems SRL. Informatiile furnizate de participanti pe pagina oficiala a Organizatorului, devin proprietatea acestuia si vor fi folosite doar in conditiile si termenii din prezentul Regulament, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.


CAPITOLUL 2 – Durata Concursului

2.1.   Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online, pe pagina de internet http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/inscrie-te, in perioada 1 Octombrie, 2014, ora 00 :00 :00 - 1 Decembrie, 2014, ora 23 :59 :59

­          - Premiile sunt valabile pana la data de 15 Decembrie 2015.

­          - Pe data de 2 Decembrie 2014 va avea loc extragerea celor 50 de castigatori si a 10 rezerve.

­          - Pe data de 2 Decembrie 2014 va avea loc publicarea listei cu rezultatele extragerii.

­          - In perioada 2 Decembrie 2014 - 14 Decembrie 2014 va avea loc contactarea castigatorilor si solicitarea datelor suplimentare in vederea validarii castigului.

Date suplimentare:

Autovehicul Marca …………….:

Autovehicul Model……………..;

Autovehicul Categoria……………:

Autovehicul Nr Inmatriculare…………………:

Autovehicul Serie sasiu…………………………:

Autovehicul An fabricatie …………………….:

Autovehicul Culoare ………………………:

Autovehicul Masa maxima …………………..:


CAPITOLUL 3 – Dreptul de participare. Mecanismul Campaniei

3.1.   Pentru a participa la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:

­          - sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;

­          - sa detina in proprietate un autovehicul cu masa maxima autorizata de pana in 3,5t

Prin inscrierea in campanie, participantii sunt de acord si accepta implicit prevederile prezentului Regulament.

3.2.   Nu pot participa la acest concurs angajatii S.C. Pointer Systems S.R.L. si rudele acestora pana la gradul II inclusiv.

3.3.   Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament Oficial.

3.4.   Campania se desfasoara numai online, pe pagina web a Pointer Systems disponibila la adresa http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/inscrie-te

3.5.   Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

     a) Sa intre pe pagina http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/inscrie-te

     b) Sa completeze rubricile destinate acestei campanii publicate pe pagina in perioada desfasurarii concursului.

3.6.   Un Participant are dreptul sa se inscrie cu fiecare autovehicul detinut in proprietate, insa castigul va fi valabil doar pentru autovehiculul extras castigator fara a putea fi transferat catre alt autovehicul.

3.7 Perioada de inregistrare 1 Octombrie 2014, ora 00 :00  - 1 Decembrie, 2014, ora 23 :59 , inclusiv.


CAPITOLUL 4 – Premii si validarea castigatorilor

4.1.   Premiile Campaniei Castiga asistenta rutiera pentru un anconsta in servicii de Asistenta Rutiera, pe teritoriul Romaniei astfel:

­          - Pentru autovehiculele cu vechime de maxim 10 ani Asistenta Rutiera se acorda in situatiile de defectiune mecanica, electrica sau accident

­          - Pentru autovehiculele cu o vechime mai mare de 10 ani, Asistenta Rutiera se ofera doar in caz de accident.

Serviciile de Asistenta Rutiera constau in organizarea serviciilor de tractare de catre Pointer Systems, fara costuri catre castigatorii Campaniei, in limita a 50Km de la locul incidentului. Solicitarea se face catre Call Centerul Pointer Systems, la numarul de telefon 021 9765 si vine in urma imobilizarii autovehivulului, pe timpul unei deplasarii. Imobilizarea fiind datorata unei situatii neprevazute.

Serviciile de Asistenta Rutiera pot fi solicitate pe o perioada de un an, de la data validarii castigatorilor.

4.2.   Înscrierea in concurs se poate face pana la ora 23:59 a zilei de 1 Decembrie 2014.

4.3.   Extragerea va avea loc pe data de 2 Decembrie 2014.

4.4.   Extragerea se va desfasura in mediu online fiind supravegheata de o comisie formata din 3 persoane. La finalizarea extragerii se incheie un process verbal care va reprezenta lista cu numele celor 50 castigatori, urmati de 10 rezerve. Extragerea va fi filmata si facuta public pe adresele oficiale ale societatii Pointer Systems.

4.5.   Dupa extragerea castigatorilor vor fi extrase 10 rezerve. Persoanele vor fi contactate in ordinea extragerii in cazul in care castigatorul nu poate fi contactat, refuza premiul sau este descalificat de catre Organizator, potrivit prezentului Regulament. In cazul in care nici rezervele nu pot primi premiile ori nu au putut fi validati, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective sau poate decide sa suplimenteze extragerea pana la completarea numarului de castigatori propusi pentru aceasta campanie.

4.6.   Lista castigatorilor va fi disponibila pe pagina oficiala Pointer Systems. Validarea castigatorilor se face in urma completarii datelor suplimentare conform punctului 4.5.

4.7.   Filmarea extragerii poate fi vizualizata pe pagina http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/castigatori-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an

4.8.   Participantii declarati castigatori vor fi contactati telefonic pentru completarea datelor suplimentare. In cazul in care acestia nu raspund la numarul de telefon completat la inscriere, Organizatorul va transmite o solicitare la adresa de email specificata de participant. Participantul are obligatia de a raspunde la mesaj in termen de 10 zile calendaristice de la prima notificare prin mesaj email. In cazul in care Participantul nu raspunde solicitarii, in termenul stabilit, va pierde dreptul asupra premiului fara nicio pretentie de despagubire din partea Organizatorului.

4.9.   In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la prima rezerva extrasa. In conditiile in care castigatorul sau rezervele nu pot fi validate conform conditiilor prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile.

4.10.  Castigatorii desemnati in urma tragerii la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane sau catre alt autovehicul.

4.11.  Numele castigatorilor Concursului Castiga asistenta rutiera pentru un ansi premiile castigate vor fi facute public pe pagina http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/castigatori-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an in termen de 3 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor.

4.12.  Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participanti si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim o luna calendaristica de la data incheierii Campaniei, pe adresa: Str. Piata Sf Stefan, nr. 10, sector 2, Bucuresti. Contestatia se va solutiona pe cale amiabila intre Organizator si contestator, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la primire. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de pe raza municipiului Bucuresti.

4.13.  Premiile sunt valabile si pot fi utilizate pe o perioada de un an. Data de inceput a perioadei fiind data de publicare a listei celor 50 de castigatori validati conform procedurilor din regulamentul Campaniei.


CAPITOLUL 5 - Protectia datelor personale

5.1.   Organizatorul, societatea S.C. Pointer Systems - S.R.L. este inregistrata ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr 32900

5.2.  Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare, doar in scopul pentru care au fost colectate.

5.3.   Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

5.4.   Prin simpla participare la concurs si trimiterea datelor personale catre Organizator, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie prelucrate in scopul prezentului Regulament. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

5.5.   Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui castigatorilor, nu vor fi facute publice, acestea fiind necesare doar pentru inmanarea premiilor. Numele si prenumele castigatorilor premiilor vor fi facute publice pe pagina oficiala de Facebook Pointer Systems si pe pagina de desfasurare a campaniei http://www.pointer-systems.eu/promotii/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an/castigatori-campanie-castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an

5.6.   Scopurile constituirii bazei de date sunt: inregistrarea castigatorilor campaniei, inmanarea premiilor castigatorilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web http://www.pointer-systems.eu sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

5.7.   Prin participarea la prezenta extragere cu premii, participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea, seria si numarul de buletin in cazul castigatorilor de premii) sa fie procesate si incluse in baza de date a S.C. Pointer Systems - S.R.L. in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii. Participantii care refuza sa furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supusi procesului de validare pentru acordarea premiilor in cadrul Campaniei.

5.8.   In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

­          - Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la S.C. Pointer Systems - S.R.L. mentionata la art. 1.1., o data pe an, in mod gratuit, societatea S.C. Pointer Systems - S.R.L.  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

­          - Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit:

­          - Dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

­          - Dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

­          - Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa str. Piata Sfantul Stefan, nr. 10, sector 2, Bucuresti Romania.

5.9.   Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si castigul, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul va putea solicita participantilor, dupa caz, sa semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fara  insa ca aceasta sa afecteze calitatea de castigator si / sau sa conditioneze acordarea premiului.

5.10.  Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament.

5.11.  Subsemnatul declara ca a luat la cunostinta urmatoarele: 

­          - este personal raspunzator de orice paguba/prejudiciu pe care o va produce din culpa sa pe toata perioada Campaniei si, altor participanti sau echipamentelor folosite, obligandu-se sa achite integral contravaloarea acestor pagube/prejudicii;

­        - este de acord sa ii fie preluate imagini foto si inregistrari audio si video din timpul Evenimentului si este de acord ca acestea sa fie utilizate de catre Organizator in materiale publicitare audio si/sau video si/sau presa scrisa (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente si/sau in legatura cu Campania promotionala Castiga asistenta rutiera pentru un an

­      - este de acord cu publicarea de catre Organizator a numelui si prenumelui pe pagina de Facebook a Organizatorului sau alte mijloace media pentru a respecta prevederile impuse Organizatorului de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost modificata prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000.


Capitolul 6 - Forta majora

6.1.   Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

6.2.  Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


Capitolul 7 - Litigii

7.1.   In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. 

7.2.   Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Conform prevederilor OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost modificata prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 in anunturile de prezentare ale campaniei se vor mentiona natura, numarul si valoarea comerciala a castigurilor.

 

ORGANIZATOR,

S.C. POINTER SYSTEMS S.R.L.

Prin reprezentant legal,
Managing Director
Yaacov Ehrenreich

Str. Poterasi, nr. 10, etaj 3, Bucuresti Sector 4, cod postal 040265+40 21 323 11 11 / +40 799 00 5000  office @ pointer-systems.eu

pointer-systems-logo

Conectati-va cu Pointer Systems folosind oricare dintre mediile de socializare de mai jos si veti catiga un partener de incredere.

Newsletter

Introduceti numele si adresa de email.